Language: NL - EN

Bibliografie

Literatuur in het Nederlands

Gegeven den sangeren: meerstemmige muziek bij de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's–Hertogenbosch in de zestiende eeuw, 's–Hertogenbosch: Heinen, 2002.
Veronique Roelvink
De koorboeken van de Pieterskerk te Leiden: Het zestiende–eeuwse muzikale erfgoed van een Hollands getijdencollege (doctoraatsverhandeling Universiteit Utrecht), 1997.
Erik Jas
De Vlaamse Polyfonie, Leuven: Davidsfonds, 1994.
Ignace Bossuyt
'Clemens non Papa en de Souterliedekens', Musica antiqua 5 (1988), 140–143.
Ignace Bossuyt
'De "Souterliedekens" en hun meerstemmige zettingen', Eredienst 17 (1983–1984), 49–60.
A.G. Soeting
De Bossche Optimaten. Geschiedenis van de Illustere Lieve Vrouwebroederschap te 's–Hertogenbosch, 1318–1973, Tilburg, 1973.
G.C.M. van Dijck
'Het sterfjaar van Clemens non Papa', Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 16 (1942), 177–193.
M. van Crevel
Het Nederlands polyfonies lied in de zestiende eeuw, Mechelen: Het Kompas, 1933.
René Bernard Lenaerts
'Voor de biografie van Clemens non Papa', Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 13 (1931), 178–180.
René Bernard Lenaerts

Andere literatuur

Geschichte der Musik, 5 delen, 1862–1882, beschikbaar via http://www.archive.org/details/geschichtedermus04byuambr.
Wilhelm Ambros
Mode, Structure, and Text Expression in the Motets of Jacobus Clemens non Papa (PhD dissertation Yale University, 1976).
Ellen Scott Beebe
'Text and Mode as Generators of Musical Structure in Clemens non Papa's "Accesserunt ad Jesum" ', Studies in the History of Music 1 (1983), 79–94.
Ellen Scott Beebe
'Clemens non Papa, the Virgin Mary, and Rhetoric', Musicologia humana: Studies in Honor of Warren and Ursula Kirkendale, ed. S. Gmeinwieser, D. Hiley and J. Riedlbauer (Florence, 1994), 139–156.
Howard Mayer Brown